UAB „Ineksa“ įgyvendina projektą „Naujų technologijų diegimas UAB „Ineksa“ “. Projekto tikslas – modernių technologijų diegimas, siekiant didinti gamybinius pajėgumus. Projekto įgyvendinimo metu planuojama įsigyti naujus gamybinius įrenginius bei medienos džiovyklas, kurių pagalba bus vykdoma daug našesnė gamybinė veikla ir gaminami kokybiškesni gaminiai – sodo nameliai, tvorų, terasų, laiptų elementai. Įgyvendintas projektas leis pagerinti produkcijos kokybę, padidinti įmonės gaminių eksporto apimtis, bendrą gamybos apimtį, darbo našumą ir įmonės veiklos konkurencingumą.

Projekto pavadinimas: „Naujų technologijų diegimas UAB „Ineksa“.
Projekto vykdytojas UAB „Ineksa“.

Bendra projekto vertė: 171 162,00 EUR.
Iš Europos regioninės plėtros fondo projekto įgyvendinimui skiriama: 111 255,00 EUR.

Projekto vykdymo pradžia: 2019-11-07.
Projekto vykdymo pabaiga: 2020-06-08