PRIVATUMO POLITIKA
Šioje privatumo politikoje pateikiama informacija apie tai kaip renkame, naudojame, saugome ir tvarkome jūsų asmens duomenis, todėl atidžiai perskaitykite šią Privatumo politiką prieš pradedant naudotis ineksa.com paslaugomis.
Jūsų asmens duomenų valdytojas yra UAB „Ineksa“, juridinio asmens kodas 264592890, adresas Sodžiaus g. 50, Kretingsodžio k., Kretingos r.
Telefonas: +370 612 63429
El. paštas: [email protected]

MES RENKAME INFORMACIJĄ
1.1. Kai pateikiate kreipiatės į mus dėl pagalbos arba užduodate mums klausimus, mes galime rinkti tokius jūsų duomenis kaip antai jūsų vardas ir pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris ir (arba) kita kontaktinė informacija, kad atsakytume į jūsų atsiliepimus, teiktume pagalbą ar atsakytume į jūsų klausimus. Tai apima jūsų susirašinėjimo su mumis įrašus ir kopijas (įskaitant el. pašto adresus ir telefono numerius), jei tokių yra.
1.2. Turinys, kuriuo dalijatės – Jums leidžiama dalytis turiniu ineksa.com interneto svetainėje. Mes renkame jūsų sukurtą turinį ir įkeliame jį į savo interneto svetainę. Atminkite, kad turinį viešinate jūs pats (-i), todėl esate visiškai atsakingas (-a) už turinį, kuriuo dalijatės.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI
2.1. Mes renkame Jūsų asmens duomenis tik nurodytais, aiškiais ir teisėtais tikslais ir netvarkome Jūsų asmens duomenų jokiais būdais, kurie būtų nesuderinami su šiais tikslais.
2.2. Pagalbos užklausų tvarkymo tikslais tvarkome šiuos asmens duomenis:
2.2.1. užklausų pildymo duomenys;
2.2.2. turinys, kuriuo dalijatės.
2.3. Norime, kad naudotis mūsų interneto svetaine būtų kuo paprasčiau ir patogiau, todėl siekdami gerinti savo paslaugas nuolat vykdome savo veiklos analizę, analizuodami ir valdydami šiuos duomenis:
2.3.1. slapukų duomenys;
2.3.2. analitiniai duomenys.

KAIP PERDUODAMI JŪSŲ ASMENS DUOMENYS?
3.1. Siekdami pateikti Jūsų prašomas prekes ir suteikti paslaugas, mes galime perduoti Jūsų asmens duomenis trečiosiomis šalimis. Perduodame tik tokius Jūsų asmens duomenis, kurie yra būti siekiant tinkamai įvykdyti Jūsų užsakymą.
3.2. Jūsų asmens duomenys perduodami paslaugų teikėjams, tokiems kaip pristatymo įmonės.
3.3. Teisinio proceso atveju jūsų asmens duomenys gali būti perduoti kitoms šalims:
3.3.1. valstybės institucijoms Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
3.4. Taip pat galime atskleisti jūsų informaciją kitoms šalims, kai esame įsitikinę, kad yra būtina atsakyti į teisėtus vyriausybės institucijų reikalavimus ar teisinių procesų atvejais (kaip antai teismo įsakymas, kratos orderis ar šaukimas į teismą).

KIEK LAIKO SAUGOME ASMENS DUOMENIS?
4.1. Jūsų asmens duomenys yra saugomi tiek laiko kiek yra būtina prekių įsigijimo sutarčiai įvykdyti bet ne trumpiau nei tą mus įpareigoja daryti mūsų veiklą reglamentuojantys teisės aktai. Jūsų asmens duomenys, kurie tvarkomi Jums sutikus su tokiu asmens duomenų tvarkymu yra tvarkomi ir saugomi iki Jūsų sutikimo atšaukimo dienos.

KAIP GALIU SUSIPAŽINTI SU SAVO ASMENS DUOMENIMIS, KURIUOS TVARKO INEKSA, UAB?
5.1. Jūs turite teisę susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis. Su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis Jūs galite susipažinti šiuo būdu:
5.1.1. atsiųsdami mums prašymą el. paštu: [email protected].

KAIP GALIU KEISTI/TIKSLINTI SAVO ASMENS DUOMENIS?
6.1. Jeigu pastebėjote, kad Jūsų asmens duomenys yra netikslūs ar neišsamūs ir norite Juos pakeisti ar patikslinti tai galite padaryti šiuo būdu:
6.1.2. susisiekdami su mumis el. paštu: [email protected].

AR GALIU REIKALAUTI, KAD IŠTRINTUMĖTE MANO ASMENS DUOMENIS?
7.1. Jūs turite teisę prašyti, kad nebetvarkytume Jūsų asmens duomenų ir juos panaikintume Jūsų asmens duomenys bus panaikinti gavus Jūsų prašymą.
7.2. Apgailestaujame, tačiau Jūsų asmens duomenys nebus panaikinti iš mūsų duomenų bazės jei gavę Jūsų prašymą nustatysime, kad:
7.2.1. Jūsų asmens duomenys yra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai dėl kurių jie buvo surinkti ar tvarkomi;
7.2.2. Jūs nesutikote su Jūsų asmens duomenų tvarkymo, tačiau toks duomenų tvarkymas yra būtinas dėl mūsų teisėtų interesų;
7.2.3. Tvarkyti Jūsų asmens duomenis mus įpareigoja taikomi Europos sąjungos ir nacionaliniai teisės aktai.
7.2.4. Jūsų duomenis mums būtina tvarkyti dėl teisinių reikalavimų pareiškimo, vykdymo ar gynimo.
7.3. Prašymą dėl Jūsų asmens duomenų ištrynimo Jūs galite pateikti šiais būdais:
7.3.1. susisiekdami su mumis el. paštu: [email protected];

AR GALIU APRIBOTI TEISĘ TVARKYTI MANO ASMENS DUOMENIS?
8.1. Jus turite teisę apriboti mums galimybę tvarkyti Jūsų asmens duomenis. Jums apribojus Jūsų asmens duomenų tvarkymą mes su Jūsų asmens duomenimis nebeatliksime jokių veiksmų išskyrus asmens duomenų saugojimą. Asmens duomenų tvarkymą Jūs galite apriboti esant bent vienai iš šių aplinkybių:
8.1.1. Jūsų asmens duomenys yra netikslūs (Asmens duomenų tvarkymo veiksmai šiuo atveju bus apriboti iki duomenų tikslumo patikrinimo);
8.1.2. Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, tačiau nesutinkate, kad Jūsų duomenys būtų ištrinti
8.1.3. ineksa.com nebereikia Jūsų asmens duomenų nustatytais tikslais, tačiau reikalingi Jums siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus.
8.1.4. Jūsų asmens duomenys tvarkomi Jums prieštaraujant dėl tokio asmens duomenų tvarkymo (Duomenų tvarkymas bus apribojamas šiuo pagrindu iki kol bus patikrinta, ar priežastys dėl kurių mes tvarkome Jūsų asmens duomenis yra viršesnės už Jūsų).
8.2. Apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą Jūs galite šiuo būdu:
8.2.1. susisiekdami su mumis el. paštu: [email protected];

AR GALIU ATŠAUKTI SAVO SUTIKIMĄ IR KAIP TAI PADARYTI?
9.1. Savo sutikimą dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo galite atšaukti bet kuriuo metu. Sutikimą galite atšaukti šiuo būdu:
9.1.1. susisiekdami su mumis el. paštu: [email protected];

KAS YRA TEISĖ Į DUOMENŲ PERKELIAMUMĄ? KAIP GALIU JA PASINAUDOTI?
10.1. Teisė į duomenų perkeliamumą reiškia, kad Jums leidžiama gauti susistemintu, paprastai naudojamu, kompiuterio skaitomu ir sąveikiu formatu tuos Jūsų pateiktus asmens duomenis, kuriuos mes tvarkome automatizuotomis priemonėmis. Esant techninėms galimybėms ir Jums prašant tokie Jūsų duomenys gali būti persiunčiami tiesiogiai kitam Jūsų nurodytam asmeniui.
10.2. Prašymą dėl asmens duomenų pateikimo ar persiuntimo susistemintu formatu Jūs galite pateikti šiuo būdu:
10.2.1. susisiekdami su mumis el. paštu: [email protected];

KAIP GALIU PATEIKTI PRAŠYMĄ DĖL SAVO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO?
11.1. Su jūsų asmens duomenimis susijusius prašymus galite pateikti šiuo būdu:
11.1.1. susisiekdami su mumis el. paštu: [email protected];
11.2. Savo sistemoje Jūsų identifikaciją atliekame pagal Jūsų elektroninio pašto adresą. Pateikdami mums prašymą visada nurodykite savo elektroninio pašto adresą dėl kurio atžvilgiu sukauptos informacijos jis teikiamas. Jums nenurodžius elektroninio pašto, arba jam nesutapus su prašymą pateikusio asmens elektroninio pašto adresu, neturėsime galimybės Jūsų tinkamai identifikuoti ir pateikti Jūsų prašomos informacijos ar įgyvendinti Jūsų prašymo.

SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

Ši interneto svetainė naudoja slapukus, kurių pagalba teikiamos svetainės paslaugos ir analizuojamas duomenų srautas. Informacija, gauta apie jūsų naudojimąsi šia svetaine, dalinamasi su Google. Dėl papildomos informacijos ir slapukų parametrų nustatymo skaitykite toliau.

KUR MES NAUDOJAME GAUTĄ INFORMACIJĄ?
Siekdami pagerinti Jūsų patirtį lankantis mūsų interneto svetainėje, naudojame slapukus (angl. cookies) – nedideles tekstinės informacijos daleles, kurios automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Slapukų surinkta informacija leidžia mums užtikrinti Jūsų galimybę naršyti patogiau, teikti Jums aktualią informaciją bei daugiau sužinoti apie mūsų svetainių naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek svetainę, tiek Jūsų aptarnavimą, tiek UAB „Ineksa“ parduodamas prekes ir teikiamas paslaugas.

Jūs galite pasirinkti, ar norite priimti slapukus. Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės. Išsamesnė informacija pateikta adresu AllAboutCookies.org .

Informaciją, surinktą naudojant slapukus, paprastai naudojame šiais tikslais:
Funkcinių slapukų naudojimas: Funkciniai slapukai yra skirti pagerinti interneto svetainės funkcionalumą, padaryti interneto svetainę patogią bei efektyvią Jūsų naudojimui. Funkciniai slapukai gali būti naudojami Jūsų pasirinktai interneto svetainės kalbai išsaugoti.
Slapukai yra labai svarbūs mūsų interneto svetainės ir elektroninių paslaugų veikimui.

Mūsų svetainėje naudojami šie slapukai:
WordPress funkciniai slapukai: Wp-settings-time-1; wp-settings-1; wordpress_test_cookie.
CleanTalk funkciniai slapukai: ct_timezone; ct_sfw_pass_key; ct_ps_timestamp; ct_pointer_data; ct_fkp_timestamp; ct_checkjs; apbct_visible_fields_count; apbct_visible_fields; apbct_timestamp; apbct_site_landing_ts; apbct_prev_referer; apbct_page_hits; apbct_cookies_test

Analitinių slapukų naudojimas: Analitiniais slapukais mes siekiame geriau pažinti mūsų interneto svetainės lankytojus, kad galėtume kuo efektyviau pritaikyti mūsų interneto svetainės veikimą prie Jūsų poreikių ir norų. Analitinių slapukų pagalba analizuojame savo veiklą ką darome teisingai, o ką turime tobulinti. Analitiniai slapukai taip pat mums padeda gerinti savo veiklą ir užtikrinti, kad Jūsų apsilankymai mūsų interneto tinklapyje Jums būtų naudingi, o prekės aktualios.

Mūsų svetainėje naudojami šie analitiniai slapukai:
Google analytics analitiniai slapukai:_ga; _gid
Automattic analitiniai slapukai:</b tk_ai

PRIVATUMO TAISYKLIŲ PAKEITIMAI
Pasiliekame teisę bet kada keisti privatumo taisykles. Privatumo taisyklių pakeitimai bus skelbiami šiame puslapyje.

JŪSŲ TEISĖS
Jūs turite teisę susipažinti su savo duomenimis, kuriuos mes, gavę naudojant slapukus, tvarkome. Taip pat Jūs turite teisę reikalauti ištaisyti neišsamius, netikslius savo duomenis. Susisiekus su mumis el. paštu ar per susisiekimo formą.

SUSISIEKITE SU MUMIS
Jei dėl šioje Privatumo politikoje pateiktos informacijos jums iškiltų klausimų, maloniai prašome kreiptis bet kuriuo jums patogiu būdu:
Telefonu: +370 612 63429
El. paštu: [email protected]